ONBOARD

Naša HR Agencija sa sedištem u Beogradu specijalizovana je u oblasti HR konsaltinga, regrutacije i selekcije kadrova i razovaja ljudskih potencijala. Naš tim je sačinjen od konsultanata koji su višegodišnje iskustvo u oblasti ljudskih resursa, regrutacije i selekcije, radnog prava, poslovnih treninga i prodaje gradili u privredi radeći u najznačajnijim domaćim i stranim kompanijama.Iz tog razloga u mogućnosti smo da iz ugla klijenta sagledamo poslovne potrebe i razumemo zahteve projekta zbog kojih smo angažovani.

Kontaktirajte nas

Regrutacija

Usluge poslovnog konsaltinga

Treninzi