Regrutacija

Kontaktirajte nas

U procesu regrutacije za naše klijente  identifikujemo, privlačimo i procenjujemo najbolje kandidate, a koji su u skladu sa zahetvom pozicije. Specijalizovani smo za više nivoa pozicija, za administrativne pozicije, specijalističke pozicije kao i za pozicije nižeg, srednjeg i višeg menadžmenta. Koristimo se  svim dostupnim kanalima za regrutaciju kako bismo efikasno odgovorili na zahtev naših klijenata.